STØYDEMPING FOR INDUSTRI / VERKSTED / OFFSHORE / KRAFTVERK / BYGG OG ANLEGG

VERNER HELSE OG HØRSEL

ØKT PRODUKTIVITET

BEDRE ARBEIDSMILJØ

SPESIALPRODUKTER SØR AS

Effektiv støydemping med høyabsorberende løsninger
Vi har lang erfaring og høy kompetanse med bruk av fleksible moduler for støyreduksjon med fokus på:

Lydabsorpsjon

Brukervennlighet

Tilkomst

Fleksibilitet

Hvorfor støydemping?

Vårt mål er bedre arbeidsmiljø, reduksjon av helseskader og høyere effektivitet.
Hørselvern svekker kroppens naturlige reaksjon på støy; nemlig det å trekke seg bort fra lydkilden.
Myndighetene* anbefaler følgende prioriterte rekkefølge for støyreduserende tiltak:

Fjerning / eliminering

Tekniske tiltak

Organisatoriske tiltak

Personlig verneutstyr

SPS fokuserer på tekniske tiltak med lydabsorberende materialer

Arbeidstilsynet

Norsk olje & gass

Se vår informasjonsside om støy

Våre tjenester

Vi bistår gjerne for å løse utfordringer med tanke på støy:

Befaring, lydmåling, rådgiving og skisser

Uforpliktende pristilbud

Produksjon / skreddersøm

Montasje

Dokumentasjon