STØYDEMPING for industri / verksted / offshore / bygg og anlegg / kraftverk

VERNER HELSE OG HØRSEL

ØKT PRODUKTIVITET

GIR BEDRE ARBEIDSMILJØ

Spesialprodukter Sør AS (SPS)– effektiv støydemping med høyabsorberende løsninger
SPS har lang erfaring og høy kompetanse med bruk av fleksible moduler for støyreduksjon med fokus på:

Lydabsorpsjon

Brukervennlighet

Tilkomst

Fleksibilitet

Hvorfor støydemping?

Våre tjenester

Vårt mål er bedre arbeidsmiljø, reduksjon av helseskader og bedre effektivitet.
Hørselvern svekker kroppens naturlige reaksjon på støy; nemlig det å trekke seg bort fra lydkilden.
Myndighetene* anbefaler prioritert rekkefølge for støyreduksjon:

Fjerning / eliminering

Tekniske tiltak

Organisatoriske tiltak

Personlig verneutstyr

SPS fokuserer på tekniske tiltak med lydabsorberende materialer

Arbeidstilsynet

Norsk olje & gass

Se vår informasjonsside om støy

Vi bistår gjerne for å løse utfordringer med tanke på støy:

Befaring, lydmåling, rådgiving og skisser

Uforpliktende pristilbud

Produksjon / skreddersøm

Montasje

Dokumentasjon

Våre Løsninger

Fleksible vegger

Fastvegger/himlinger

Mobile skjermvegger

Spesialløsninger

Kassett systemer

Akustikkplate Whisper

Dekor løsninger

Vibrasjonsdemping