Den Tekniske Messen 2015
september 15, 2015
SPS direkte på NRK Sørlandet i anledning «Verdens støyfrie dag»
april 27, 2016

Studie viser at jobbstøy kan gi hjerteinfarkt

I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Litteraturen viste at støyeksponering gav størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko kunne også påvises for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom.

http://www.nrk.no/norge/studie-viser-at-jobbstoy-kan-gi-hjerteinfarkt-1.12735871
https://stami.no/arbeidsrelatert-stoy-og-hjerte-og-karsykdom/