Besøksadresse

Postadresse

  • Kjerrheibakken 22
    4621 Kristiansand

Fakturamottak

  • EHF faktura:
    NO 943 823 871 NO
  • PDF vedlegg:
    fakturamottak@spesialprodukter.no

Fakturaer merkes med prosjektnummer og bestiller

Kontorets åpningstider

  • 08.00 – 16.00