Våre løsninger

Spesialprodukter Sør AS har over 30 års erfaring med støyreduserende produkter og løsninger for blant annet industri/verksted/produksjon og offshore. I tillegg utfører vi støydemping / akustisk regulering også for kontormiljøer, båter, tunneler, kjøkken/kantine m.m.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse i vurdering, rådgiving og valg av løsninger tilpasset ulike støykilder og lokaler.

Vår erfaring er at forutsetningen for et vellykket prosjekt, er at løsningene bestemmes sammen med brukerne av lokalet.

Vårt mål er at løsningene skal være brukervennlige, fleksible og sikre enkel tilkomst og oversikt i lokalet. Når dette kombineres med høy lydabsorpsjon og -reduksjon, opplever vi at brukerne blir fornøyd.