FASTVEGGER / HIMLINGER

Fastvegger med en- eller tosidig absorpsjon kan brukes til å dele inn lokaler eller bygge inn støykilder.
Vegger kan kombineres med dørløsninger og skyve- /foldevegger.

Fastvegg

Bruksområder

• Lettvegg med absorpsjon / reduksjon, eller innbygging av lydkilde
• Himlingsflåter eller heldekkende himling
• Kan kombineres med dørløsninger eller skyve- / foldevegger
• Mulighet for vinduer
• Mulighet for utsparinger, luker eller andre tilpasninger
• Absorpsjon nær lydkilden anbefales

• Lydreduksjon Rw 18 – 26 dB (lab)
• Lydabsorpsjon αw 0.7 – 0,95 (lab)
• Innendørs og utendørs versjoner
• Varianter som flammehemmende eller IMO-godkjent
• ATEX-sertifisert (statisk elektrisitet)

• SPS M-50
• SPS 20-M-20
• SPS 50-M-50
• SPS M-100
• Silently Secure 50
• B6 himlingsflåter
• ++

    INSTALLASJONER