MOBILE SKJERMVEGGER

Akustiske skjermvegger på hjul gir mulighet for fleksibel bruk av lokalene, og er perfekt for arbeidsplasser der støyende aktiviteter foregår på forskjellige steder til forskjellige tider.
Veggene kan skyves til lagringsplass når det er behov for et stort gulvareal, og skyves frem igjen ved behov for støydemping av arbeidsoperasjoner.

SPSm50MobileLEFT

Bruksområder

• Lokaler der støyende arbeidsoperasjoner foregår på forskjellige steder
• Nødvendig med mulighet for å fjerne vegger
• Behov for raskt å kunne sette opp og flytte vegger
• Gulvet bør være flatt og fast
• Arealene bør være skjermet for sterk vind
• Standard mål bxh = 2628 x 2448 mm
• Standard sidevanger mål bxh =

• Lydreduksjon Rw 18 – 26 dB (lab)
• Lydabsorpsjon αw 0.7 – 0,95 (lab)
• Varianter som flammehemmende eller IMO-godkjent
• ATEX-sertifisert (statisk elektrisitet)

• SPS M-50
• SPS 20-M-20
• SPS M-100
• Silently Secure 50
• ++

INSTALLASJONER