Noxudol - Vibrasjonsdemping

Noxudol er en vibrasjonsdempende masse som blant annet brukes i skipsindustrien, togproduksjon og bilindustri.

Dokumentert høy dempingsfaktor, lav vekt og enkel påføring. Materialet er vannbasert og inneholder rustbeskyttende midler.

Vibrasjonsdemp

Noxudol dempemasse


Bruksområde:

  • Påføres materialer og strukturer som bærer og forsterker vibrasjonsstøy
  • f.eks. kompressorer, bærestrukturer, rør og rørsupport
  • Tåler røffe omgivelser

Egenskaper:

  • Sertifikat for marine: Primary Deck Coverings (96/98/EC)
  • Høy dempingsfaktor – se kurver ihht. Volvo STD 1024,1612
  • Interne tester på «Fly bridge 98» – reduksjon 10 – 17 dBA (max)
  • Lav vekt sammenlignet med alternative produkter
  • Fri for kjemikalier og kan overmales

Påføringsanvisning – Noxudol lyddemping.

Noxudol 3100 og Noxudol 3101 er enkle å påføre og gir en effektiv lyddempende effekt. Nedenfor er en guide med tips og råd om hvordan du går frem, og hva du bør vurdere under påføring.

1. Rengjøring

Rengjøring av overflaten er svært viktig for å oppnå et godt sluttresultat. Rengjør overflaten med en avfettingsmiddel for å få overflaten helt fri for smuss og fett, ellers kan det påvirke vedheft negativt.

2. Maskering

Masker overflatene som ikke skal behandles. Vær forsiktig siden materialet er vanskelig å fjerne når det har tørket.

3. Forberedelse

Tørk av overflaten som skal behandles etter rengjøring. Rør godt om til massen er homogen. Ubehandlet stål i fuktig miljø og metalloverflater som ulegert aluminium, sink etc. som kan reagere med baser må grunnes før påføring for å sikre god vedheft.

4. Påføring

Noxudol 3100/3101 er best egnet for påføring med sprøyte designet for 1-liters flaske eller en høytrykkspumpe. Når du bruker en høytrykkspumpe, er det viktig å slå av pumpen når den ikke er i bruk. Maks avbrudd når trykket er på bør være begrenset til 1 minutt. Etter at pumpen er slått av må trykket i slangen frigjøres for å unngå at materialet blir vanskelig å fjerne. Pistolen skal være frontmontert og ha så stor en dyse som mulig og slangen skal være i grov dimensjon. For å oppnå effektiv lyddemping påføres et jevnt lag på 1,0-2,5 mm avhengig av underlaget. I tilfeller hvor det skal påføres tykkere lag, bør påføringen skje i to omganger.

5. tørketid

Tørketiden ved normal romtemperatur er 6-8 timer avhengig av sjikttykkelse. Ved lavere temperaturer eller høy luftfuktighet, øker tørketiden betraktelig.

Instruksjonsvideo som viser effekt og påføring