Noxudol – vibrasjonsdemping

Vibrasjonsdempende masse som blant annet brukes i skipsindustrien, togproduksjon og bilindustri. Dokumentert høy dempingsfaktor, lav vekt og enkel påføring. Materialet er også vannbasert og inneholder rustbeskyttende midler.

• Påføres materialer og strukturer som bærer og forsterker vibrasjonsstøy
• f.eks. kompressorer, bærestrukturer, rør og rørsupport.
• Tåler røffe omgivelser

• Sertifikat for marine: Primary Deck Coverings (96/98/EC)
• Høy dempingsfaktor – se kurver ihht. Volvo STD 1024,1612
• Interne tester på «Fly bridge 98» – reduksjon 10 – 17 dBA (max)
• Lav vekt sammenlignet med alternative produkter
• Fri for kjemikalier og er kan overmales

Instruksjonsvideo som viser effekten, og veiledning for påføring.

https://www.youtube.com/watch?v=TpTV62aBHZs